Zobrazit menuSkrýt menu

Genetické pozadí syndromu Prader-Willi v kontextu práce nutričního terapeuta

Autor: Adamová, Klára | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, genetika, Prader-Willi syndrom, rodina, rodiče, vliv, výživa, nutriční terapeut, vyšetření, kauzistika, postižený rodič

Tato bakalářská práce nejprve podrobněji popisuje etiopatogenezi syndromu Prader- Willi, dále projevy daného syndromu a opomenuta není ani léčba. Velký důraz je kladen na ovlivnění syndromu Prader-Willi výživou. Po narození dítěte z důvodu nedostatečného prospívání, poté jako prevence nárůstu hmotnosti a rozvoje obezity. Samostatná kapitola této práce je tak věnována nutriční intervenci. V praktické části jsou popsány dvě kazuistiky dětí se syndromem Prader-Willi.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS