Zobrazit menuSkrýt menu

Formy podpory dítěte [Děti s tělesným postižením]

Autor: Kočová, Helena, Sirius | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 12. 4. 2012, aktualizováno: 14. 1. 2014
Plná dostupnost: ANO tělesně postižené děti, děti s tělesným postižením, včasná intervence, raná podpora, raná péče, sociální služby

Termínem včasná intervence (raná podpora, raná péče) se rozumí systém služeb a programů poskytovaných dětem ohroženým v sociálním, biologickém a psychickém vývoji, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám s cílem předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho následky a poskytnou rodině i dítěti možnosti sociální integrace. ...

KOČOVÁ, Helena a SIRIUS. Formy podpory dítěte [Děti s tělesným postižením]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 12. 4. 2012, aktualizováno: 14. 1. 2014 [cit. 2014-03-03]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-s-telesnym-postizenim/formy-podpory-ditete.shtml.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS