Zobrazit menuSkrýt menu

Fonémické uvědomování u žáků s lehkým mentálním postižením

Autor: Zezulková, Eva | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 18, č. 4 (2008)
Plná dostupnost: NE řeč, smyslové vnímání, myšlení, mentálně postižený, porozumění, výzkum

Článek věnovaný problematice fonémického uvědomování u žáků s lehkým mentálním postižením.

Popis procesu percepce řeči u žáků s lehkým mentálním postižením, výsledky výzkumu zaměřeného na zjišťování a posuzování úrovně jejich fonémického uvědomování. Návrhy a opatření pro speciálně pedagogickou teorii a praxi.

Zezulková, Eva. Fonémické uvědomování u žáků s lehkým mentálním postižením. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2008, 18(4), s. 299-308. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS