Zobrazit menuSkrýt menu

Filmový festival „Mental Power Prague Film Festival“

Autor: HENDAVER | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO mentálně postižení, lidé s kombinovaným postižením, herci, herectví, filmové festivaly, sociální integrace

Mental Power Prague Film Festivalje mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením. Festival uvádí hrané filmy, ve kterých hrají výhradně lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Hlavní myšlenkou festivalu je vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí se zdravotním postižením a podílet se tak na jejich duševním rozvoji. Tato aktivita otevírá navíc zcela novou možnost společenské integrace zdravotně postižených.

Na festival Mental Power může přihlásit hraný film jakákoliv soukromá osoba nebo právnická organizace. Cílem organizátorů je, aby se na festivalu promítalo co nejvíce filmů, ve kterých hrají právě postižení lidé. 

Ukázka filmu „Nesvéprávné lásky“  

Film otevírá velmi rozporuplné téma, a to téma vztahů mezi lidmi s mentálním postižením. Nesvéprávné lásky tvoří dva příběhy, které se vzájemně protnou. První příběh vypráví o lásce Martina a Adély, páru, který žije v ústavu a jehož lásce není přáno. Druhý příběh tvoří milostný trojúhelník tří mužů, kteří se snaží najít lásku, ale jejich osud vyústí v neštěstí, ve smrt jednoho z nich. Film se věnuje aktuálním, a zároveň kontroverzním tématům, ať už manželství a rodičovství mentálně postižených osob, nebo homosexuální vztahy mezi lidmi s postižením. Film na festivalu získal ocenění pro nejlepší film roku 2011.

http://www.youtube.com/watch?v=hK_Wc7zf-FQ

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS