Zobrazit menuSkrýt menu

Faktory ovlivňující úspěšnou integraci žáků se zdravotním postižením na základních školách

Autor: Lišková, Radka | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, znevýhodnění, integrace, inkluze, faktor, okolnost, základní škola, ZŠ, škola

Diplomová práce pojednává o integraci žáků se zdravotním postižením do základní školy. První kapitola legislativně vymezuje integrativní systém vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Druhá část se věnuje faktorům, které ovlivňují kvalitu edukce. Třetí kapitola charakterizuje 4 vybrané typy zdravotních postižení - mozkovou obrnu, Duchenneovu svalovou dystrofii, Sturege-weberův syndrom a achondroplazii. Práce obsahuje nové poznatky v experimentální léčbě Duchenneovy svalové dystrofie s pomocí transplantací kmenových buněk. Výzkumná část předkládá výsledky kvalitativního výzkumného šetření týkajících se 5 žáků se zdravotním postižením, které umožnilo získat detailní informace o dané problematice zaměřené na faktory ovlivňující úspěšnou integraci žáků se zdravotním postižením do základních škol.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS