Zobrazit menuSkrýt menu

Faktory ovlivňující budování identity u osob se speciálními potřebami

Autor: Kolaříková, Marta | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko-psychologická, (2009)
Plná dostupnost: NE zdravotně postižení, psychologie handicapu, psychická odolnost, identita

Příspěvek ve sborníku zabývající se problematikou faktorů ovlivňujících budování identity u osob se speciálními potřebami.

Kolaříková, Marta. Faktory ovlivňující budování identity u osob se speciálními potřebami. Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko-psychologická, 2009, s. 69-75. ISSN 1214-8083.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS