Zobrazit menuSkrýt menu

Faktor času a resilience v rodinách s dítětem se sluchovým postižením = The time factor and resilience in families with hearing impaired child

Autor: Potměšil, Miloň, Hanáková, Adéla, Urbanovská, Eva | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: E-pedagogium : nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů, Roč. 2012, č. 1 (2012)
Plná dostupnost: ANO rodina, výchova dítěte, sluchově postižený, zvládání, stres (psychologie), časový faktor, pomoc, péče o dítě, sociální pedagogika, jakost, rodinný život, výzkum, analýza, případová studie, psychická odolnost

Výzkum faktorů (např. časového), které se podílejí na efektivitě sociálněpedagogických postupů používaných k posilování odolnosti rodiny vychovávající sluchově postižené dítě. Forma dotazníku zjišťující názory rodiny a poskytovatelů sociálněpedagogických služeb a analýzy případových studií. Rodinná resilience je zde chápána jako důležitá součást kvality života rodiny.

Potměšil, Miloň, Hanáková, Adéla a Urbanovská, Eva. Faktor času a resilience v rodinách s dítětem se sluchovým postižením = The time factor and resilience in families with hearing impaired child. E-pedagogium: nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů, 2012, 2012(1), s. 127-143. ISSN 1213-7758.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS