Zobrazit menuSkrýt menu

Evropská úmluva o osvojení dětí (1967)

Autor: Rada Evropy | Rok vydání: 2000 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO osvojení, práva dětí, ochrana, právo, rodina, děti mimo rodinu

Cílem Rady Evropy je dosáhnout větší míry jednoty mezi jejími členy. I přes skutečnost, že ve všech členských zemích Rady Evropy existuje institut osvojení dětí, přetrvávají v těchto zemích odlišnosti v pohledu na zásady, jimiž by se mělo osvojení řídit, a rozdíly v postupech provádění osvojení a v jeho právních důsledcích. Rada Evropy bere v úvahu, že přijetí společných zásad a postupů s ohledem na osvojení dětí přispěje k omezení potíží způsobených těmito odlišnostmi a zároveň podpoří sociální status a blaho osvojených dětí.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS