Zobrazit menuSkrýt menu

Etika a komunikace v medicíně

Autor: Ptáček, Radek, Víchová, Jana, Miovský, Michal, Bartůněk, Petr, Bojar, Martin, Býma, Svatopluk, Čeledová, Libuše, Čevela, Rostislav, Čírtková, Ludmila, Dostál, Jiří, Drábková, Jarmila, Gregor, Vladimír, Hansmanová, Lenka, Haškovcová, Helena, Hlaváčková, Ludmila, Holmerová, Iva, Honzák, Radkin, Hořejší, Jaroslav, Janáčková, Laura, Jurásková, Dana, Kalvínská, Eva, Kamín, Tomáš, Křepelka, Petr, Linhartová, Věra, Máca, Miloš, Mach, Jan, Mareš, Jiří, Munzarová, Marta, Novák, Ivan, Pačes, Václav, Pafko, Pavel, Papežová, Hana, Prošková, Eva, Sláma, Petr, Smetáčková, Irena, Stankušová, Hana, Stehlíková, Helena, Sýkora, Viktor, Šebková, Jana, Švarc, Jiří, Vevera, Jan, Votava, Jiří, Weiss, Petr, Zlatohlávková, Blanka | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, dospělý, choroba, nemoc, onemocnění, diagnóza, léčba, komunikace, etika, principy, obor, odvětví

Publikace k problematice komunikace a etiky v medicíně napříč různými medicínskými odvětvími.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://knihy.abz.cz/imgs/teaser_pdf/4449788024739762.pdf.

Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=fMZSxGoOIUsC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Ptáček, Radek, Víchová, Jana, Miovský, Michal a kol. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, ©2011. 528 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-3976-2.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS