Zobrazit menuSkrýt menu

Etické dilema zachraňování dětí na hranici viability

Autor: Müllerová, Soňa | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Hrstková, Hana, dítě, děti, plod, nedonošené dítě, předčasný porod, přežití, hranice, etika, dilema, rozkol, úrmtí, potrat, smrt

Bakalářská práce se zabývá problematikou zachraňování dětí na hranici viability. Teoretická část přibližuje viabilitu a její hranici, na kterou nás přivedl postupný technický rozvoj, získávání nových znalostí a dovedností v péči o extrémně nezralé novorozence. Dále práce seznamuje čtenáře s novorozenci narozenými na hranici viability, s jejich péčí a riziky, která jsou spojena s jejich velmi předčasnýmnarozením. Druhá část teorie popisuje viabilitu jako etické dilema. Zabývá se rozvojem jednotek intenzivní péče o novorozence a etickou problematikou zachraňování dětí na hranici viability, podrobněji pak prenatální konzultací, rozhodováním na hranici viability, kvalitním životem či bolestí extrémně nezralých novorozenců. Ve výzkumné části jsou na základě dotazníkového šetření analyzovány postoje respondentů jednotlivých věkových kategorií k problematice zachraňování dětí na hranici viability. Z výsledků vyplývá, že většina respondentů má povědomí o zachraňování extrémně nezralých novorozenců. Avšak především respondenti mladší 20 let povědomí o zachraňování extrémně nedonošených novorozenců neměli. Názory se na některé položky v jednotlivých věkových kategoriích opravdu lišily; lze říci, že mladší věkové kategorie se přikláněli k zachraňování extrémně nezralých novorozenců více, než starší věkové kategorie. Oponentka práce - Hana Hrstková.

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS