Zobrazit menuSkrýt menu

Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie

Autor: Štěpán, David, Brychta, Pavel, Stanek, Jan J., Bergerová, Yvonne, Brodecký, Zdeněk, Čierny, Michal, Fialová, Jorga, Foldyna, Albert, Frajer, Lukáš, Franců, Milada, Hercogová, Jana, Janáčková, Laura, Krejča, Miroslav, Kufa, Roman, Kykalová, Karolína, Lipový, Břetislav, Měšťák, Jan, Měšťák, Ondřej, Moidlová, Marta, Pachman, Petr, Paulis, Patrik, Remlová, Eva, Stoy-Částková, Vladimíra, Trupar, Evžen, Válka, Jan, Vojáčková, Naděžda, Vokurková, Jitka, Zímová, Jana | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, kůže, pokožka, jizva, poranění, zranění, popáleniny, poleptání, poleptaniny, plastická chirurgie, postižení, handicap

Odborná monografie komplexně popisuje současný stav oboru estetická plastické chirurgie, korektivní dermatologie a laserová estetická chirurgie, který je v současné době mimořádně populární a veřejností intenzivně sledovaný. Kniha by měla pomoci lékařům, kteří se touto problematikou zabývají, orientovat se hlouběji v možnostech. Publikace je bohatě dokumentována téměř 300 barevnými fotografiemi a kresbami.Nedílnou součástí publikace je i DVD s dalšími více než 1100 obrázky a 2 videosekvencemi.

Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=pO9aBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 

BRYCHTA, Pavel, STANEK, Jan J. a BERGEROVÁ, Yvonne. Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. xix, 329 s. ISBN 978-80-247-0795-2.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS