Zobrazit menuSkrýt menu

Emoce a vážně nemocné dítě

Autor: Slaný, Jaroslav, Šramatá, Miriam | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Paliativna medicína, Roč. 5, č. 3 (2012)
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, psychická odolnost, resilience, psychika, strach, zkušenosti, rakovina, nádor, choroba, nemoc, onemocnění, paliativní péče, terminální fáze onemocnění, smrt, umírání, vyrovnání, vyrovnávání, smíření

Práce pojednává o emocích a vážně nemocném dítěti, o aspektech této situace jak ze strany nemocného dítěte, tak jeho rodiče, celé jeho rodiny, zdravotníků i společnosti. Emoce nepatří k odborně častým tématům, nicméně jsou velmi významné z hlediska vzniku i průběhu a prognózy vážné nemoci, a proto je jim zapotřebí věnovat patřičnou pozornost.

SLANÝ, Jaroslav a Miriam ŠRAMATÁ. Emoce a vážně nemocné dítě. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2012, roč. 5, č. 3, s. 86-88. ISSN 1337-6896. 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS