Zobrazit menuSkrýt menu

Ekonomické dopady domácího násilí v ČR

Autor: Hurychová, Eva, Kunc, Kamil, Poláková, Jitka, Hradecká, Soňa, Budinová, Adriena, Klusáčková, Marie | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, matka, rodina, rodič, rodiče, tyran, týrání, násilí, domácí násilí, příčiny, příznaky, symptomy, násilník, Policie ČR, ekonomika, dopady

Studie vznikla díky finanční podpoře americké nadace Vital Voices Global Partnership, společnosti Avon Cosmetics, spol. s.r.o., a také díky úsilí, znalostem a informacím odborníků a odbornic z níže uvedeného seznamu, kterým velmi děkujeme. Vážíme si toho, že nám věnovali kus volného času, aby pomohli naší nemalé snaze zpracovat tuto studii: Mgr. Miloslav Boudník, Okresní soud Příbram ; Kpt. Bc. Jindřiška Cestrová, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ; Mgr. Barbora Holušová, Ministerstvo vnitra ČR ; Mgr. Kamila Horká, Obvodní soud Praha 9 ; Bc. Elena Kotasová, Ministerstvo spravedlnosti ; PhDr. Milada Martinková, CSc., Institut pro kriminologii a sociální prevenci ; Mgr. Simona Pikálková, Ph.D., FF UK v Praze, Katedra sociologie ; Mgr. Jan Potměšil, Ministerstvo vnitra ČR ; PhDr. Radek Suda, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ; MUDr. Iva Truellová, Ministerstvo zdravotnictví ČR ; Mgr. Marie Saša Lienau, zakladatelka proFem, o.p.s.

Kunc, Kamil, Hurychová, Eva [et al.]. Ekonomické dopady domácího násilí v ČR. Praha: proFem, ©2012. 71 s. ISBN 978-80-904564-1-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS