Zobrazit menuSkrýt menu

Efekt adenotómie na stav stredoušia v prevencii sluchovej deprivácie u detí

Autor: Zeleník, Karol, Mrázek, Jiří, Klečka, Petr | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 1 (2007)
Plná dostupnost: ANO dětský věk, děti, nedoslýchavost, vývoj řeči, sluchová deprivace

Častou príčinou nedoslýchavosti v detskom veku je prítomnosť tekutiny rôzneho zloženia v stredouší. Z hľadiska rozvoja reči je najrizikovejšie obdobie medzi 1. až 4. rokom, ktoré je považované za rozhodujúce vo vývine fonologickej a sémantickej stránky reči. Jednou z príčin výpotku v stredouší sú adenoidné vegetácie. V práci sme sledovali normalizáciu stredoušia s úpravou prevodovej nedoslýchavosti u detí po adenotómii.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS