Zobrazit menuSkrýt menu

Edukační proces u osob se zrakovým postižením [elektronický zdroj]

Autor: Finková, Dita, Stoklasová-Růžičková, Veronika, Stejskalová, Kateřina | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Multimediální nosič
Plná dostupnost: NE Stejskalová, Kateřina, dítě, děti, dospělý, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký, CD-ROM, elektronický zdroj, výuka, materiál, postižení, handicap

Materiály na nosiči CD-ROM k problematice vzdělávání nevidomých a jinak zrakově postižených osob.

Finková, Dita, Stoklasová-Růžičková, Veronika a Stejskalová, Kateřina. Edukační proces u osob se zrakovým postižením [CD-ROM]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. Odborná publikace. Požadavky na systém: internetový prohlížeč, Adobe Acrobat Reader nebo Word. ISBN 978-80-244-2745-4.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS