Zobrazit menuSkrýt menu

Edukace žáků s mentálním postižením v období povinné školní docházky

Autor: Budínová, Barbora | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO edukace, mentální postižení, integrace, inkluze, speciální pedagog, diagnostika, empatie

Diplomová práce je zaměřena na žáky s mentálním postižením v období povinné školní docházky. Zahrnuje historii intervence o tyto osoby, zabývá se příčinami vzniku mentálního postižení a speciálně pedagogickou diagnostikou. Nabízí možnost výchovy a vzdělávání jedinců se středně těžkým mentálním postižením, možnosti integraceinkluze. Diplomová práce představuje učitele speciálního pedagoga a jeho specifické přístupy ve výuce včetně zásad, metod a vyučovacích forem. Zabývá se rovněž terapeutickými přístupy. Ve výzkumné šetření diplomová práce předkládá možnosti edukace v zajímavých reálných situacích prostřednictvím analýz případových studií.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS