Zobrazit menuSkrýt menu

Edukace dětí předškolního věku se zdravotním znevýhodněním

Autor: Činčurová, Hana | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO chronické onemocnění, zdravotní znevýhodnění, mateřská škola, výchova, vývoj dítěte, předškolní věk, rodina, volný čas, předškolní vzdělávání, léčba, rehabilitace, školní zralost

Diplomová práce se zabývá edukací dětí předškolního věku se zdravotním znevýhodněním. První kapitola charakterizuje dítě předškolního věku a psychický vývoj dítěte a rodinu dítěte se zdravotním znevýhodněním. Druhá kapitola vysvětluje podstatu chronického onemocnění, aktivity, volný čas, možnosti léčby a rehabilitace. Třetí kapitola se zabývá systémem předškolního vzdělávání.Čtvrtá část se věnuje výzkumu, zahrnuje cíle a hypotézy výzkumu, stručnou charakteristiku výzkumného prostředí a souboru, analýzu výzkumu a prezentaci výsledků a doporučení pro pedagogickou praxi.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS