Zobrazit menuSkrýt menu

Dva jazyky - jeden učitel

Autor: Bohl, Saskia, Mladová, Pavlína | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Info zpravodaj, Roč. 15, č. 1 (2007)
Plná dostupnost: NE Brémy (Německo), základní školy, sluchově postižené děti, integrovaná výchova a vzdělávání, bilingvální vzdělávání

Autorka článku popisuje svůj postup při dvojjazyčném vyučování sluchově postižených dětí (tj. ve znakovém a německém jazyce) v 1. třídě na škole Marcusallee v Brémách (SRN) a snaží se ukázat, jak našla možnosti pro přizpůsobení bilingválních vzdělávacích ideálů běžným školním podmínkám.

Bohl, Saskia. Dva jazyky - jeden učitel. Info zpravodaj, 2007, 15(1), s. 19-22.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS