Zobrazit menuSkrýt menu

Doporučení pro sociální pracovníky [Děti se zrakovým postižením]

Autor: Šumníková, Pavlína, Sirius | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012
Plná dostupnost: ANO zrakově postižené děti, děti se zrakovým postižením, nevidomé děti, slepé děti, doporučení pro sociální pracovníky, sociální pracovníci, specifika vzdělávání zrakově postižených, kompenzační pomůcky, rehabilitace, rekvalifikace, zaměstnávání zrakově postižených

Na péči o lidi se zrakovým hendikepem lze nahlížet ze dvou rovin. První rovinu představují složky – medicínská, psychologická, speciálně pedagogická a sociální působící v tomtéž čase. Rovina druhá představuje systém speciálně-pedagogické péče o zrakově postiženého jedince v jednotlivých etapách jeho života. ...

ŠUMNÍKOVÁ, Pavlína a SIRIUS. Doporučení pro sociální pracovníky [Děti se zrakovým postižením]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 4. 7. 2012 [cit. 2014-03-04]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-se-zrakovym-postizenim/doporuceni-pro-socialni-pracovniky.shtml.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS