Zobrazit menuSkrýt menu

Doporučení pro rodiče [Děti s mentálním postižením]

Autor: Šiška, Jan, Sirius | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012
Plná dostupnost: ANO mentálně postižené děti, děti s mentálním postižením, mentální postižení, rodiče mentálně postižených dětí, doporučení pro rodiče mentálně postižených dětí, výchova mentálně postižených dětí, komunikace v rodině, neverbální projevy

Předpokladem výchovy dítěte v rodině je oboustranně srozumitelná komunikace. Snažte se proto porozumět způsobu komunikace dítěte, jaká gesta používá, jakými pohyby vyjadřuje svoji vůli. Pozorně a trpělivě naslouchejte a pozorujte neverbální projevy. Poskytujte dítěti čas na reakci. Dítě potřebuje čas, potom pokračuje. Dávejte dítěti za všech okolností dostatek času. Buďte trpěliví. ...

ŠIŠKA, Jan a SIRIUS. Doporučení pro rodiče [Děti s mentálním postižením]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 30. 7. 2013 [cit. 2014-03-04]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-s-mentalnim-postizenim/doporuceni-pro-rodice.shtml.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS