Zobrazit menuSkrýt menu

Doporučení pro pedagogy a psychology [Děti s mentálním postižením]

Autor: Šiška, Jan, Sirius | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012
Plná dostupnost: ANO mentálně postižené děti, děti s mentálním postižením, mentální postižení, pedagogové, psychologové, doporučení pro pedagogy a psychology, přístup k mentálně postiženým dětem, komunikace s mentálně postiženými dětmi, neverbální projevy

Respektujte důstojnost rodičů. Rodiče jsou pro vás partneři. Využívejte zkušeností rodičů při plánování vaší práce s dítětem. Zaveďte jednoduchý způsob, jak komunikovat s rodiči − prostřednictvím notýsku, e-mailu, telefonu.

Při komunikaci s dítětem nepoužívejte dlouhá souvětí, cizí nebo málo používaná slova, ironii a dvojsmyslné pojmy. Mluvte tváří v tvář. Je důležité pozorně sledovat, zda dítě rozumí a podle toho modifikovat způsob komunikace. Snažte se porozumět způsobu komunikace dítěte, jaká gesta používá, jakými pohyby vyjadřuje svoji vůli. ...

ŠIŠKA, Jan a SIRIUS. Doporučení pro pedagogy a psychology [Děti s mentálním postižením]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 19. 4. 2012 [cit. 2014-03-04]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-s-mentalnim-postizenim/doporuceni-pro-pedagogy-a-psychology.shtml.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS