Zobrazit menuSkrýt menu

Doporučení pro cílenou antimykotickou terapii invazivní mykotické infekce v dětské hemato-onkologii

Autor: Sedláček, Petr (onko), Chrenková, Vanda, Keslová, Petra, Múdry, Peter, Štěrba, Jaroslav, Horáková, Júlia | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Onkologie, 2015, roč. 9, č. 3
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, Sedláček, Petr (onko), choroba, nemoc, onemocnění, léčba, léky, antimykotická léčba, terapie

Invazivní mykotické infekce (IFI) jsou spojeny u imunokompromitovaných dětí s významnou morbiditou a mortalitou. Včasné zahájení cílené léčby je klíčov ým faktorem pro úspěšný v ýsledek. Nicméně, možnosti léčby IFI u dětí jsou omezené. Ne vždy je snadné včas a přesně potvrdit diagnózu IFI a správně identifikovat etiologické agens. Použití několika dostupných účinných antimykotik u dětí je komplikováno nedostatkem farmakokinetických a bezpečnostních dat. V našem sdělení bychom chtěli shrnout současná doporučení v cílené antimykotické léčbě v dětské hemato-onkologii na základě vlastních zkušeností a doporučení publikovaných během posledních let.

Sedláček, Petr, [et al.]. Doporučení pro cílenou antimykotickou terapii invazivní mykotické infekce v dětské hemato-onkologii. Onkologie, 2015, roč. 9, č. 3, s. 129-134. ISSN 1802-4475 (tištěná verze). ISSN 1803-5345 (elektronická verze).

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS