Zobrazit menuSkrýt menu

Domov sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží

Autor: Česká televize - Klíč | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Česká televize, Klíč, dítě, děti, rodiče, rodina, postižení, handicap, mentální retardace, kombinované postižení, Domov svatého Vincenta de Paul, odebrání dítěte, tíživá situace, sociální prostředí

Domov sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží poskytuje sociální službu osamělým rodičům nebo těhotným ženám s handicapem.

Služba je určena osobám v tíživé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Handicap může být v oblasti mentální, duševní, kombinované, může se jednat o zdravotní nebo sociální znevýhodnění a takoví rodiče většinou končí v ústavech a děti jsou jim odebrány pod záminkou, že své děti nejsou schopni sami vychovávat. V současné době je v Domově v Dolním Podluží 6 žen se svými dětmi, díky péči a podpoře, která je jim zde věnována, mohly některé maminky se svými dětmi pokročit dál a žít samostatněji v chráněném bydlení.

Proto v Domově chtějí i další rodiče připravit k samostatnému bydlení, aby byli schopni obstát v běžném životě a hlavně být se svými dětmi, pro které je vazba na vlastní rodiče důležitá.

Délka videozáznamu: 00:26:09.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS