Zobrazit menuSkrýt menu

Domácí násilí v širších aspektech

Autor: Hurychová, Eva | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, matka, rodina, rodič, rodiče, tyran, týrání, násilí, domácí násilí, příčiny, příznaky, symptomy, násilník, Policie ČR, ekonomika, dopady

Záměrem výzkumu je snaha o holistické zobrazení širších aspektů problematiky domácího násilí v intimním partnerství nebo manželství. V odezvách obětí tohoto násilí často převládá naučená bezmocnost či neschopnost situaci řešit. V České republice neexistuje komplexní studie, jež by se zabývala všemi hledisky. V teoretické části jsou zohledněny dostupné údaje, praktická část se opírá o řadu reálných poznatků.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS