Zobrazit menuSkrýt menu

Domácí násilí jako trvající společenský problém

Autor: Hurychová, Eva | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: NE dítě, děti, matka, rodina, rodič, rodiče, tyran, týrání, násilí, domácí násilí, příčiny, příznaky, symptomy, násilník, Policie ČR, ekonomika, dopady

Výzkum diplomové práce má potvrdit, nebo vyloučit, zda u pachatelů domácího násilí nemohou existovat i jiné než dosud prezentované příčiny. Konkrétně perzistence některých povahových rysů podmíněných diagnózami ADHD s poruchou opozičního vzdoru, hyperkinetické poruchy chování, u nichž bývá komorbidita. Dle dostupné naší i zahraniční literatury zatím nikdo s příčinnými souvislostmi s domácím násilím nespojil možnost přetrvávání povahových rysů ze zmíněných poruch, i když by se zde jednalo o menší spektrum pachatelů. V případě, že oslovení experti pro výzkum určí stanovenému předpokladu validitu, může být prospěšná k větší motivaci pro osvětu rodičům, přinést kladný efekt jedincům s uvedenými diagnózami a podporovat cílenější prevenci sociálně patologické problematiky domácího násilí.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS