Zobrazit menuSkrýt menu

Dítě z takové "zvláštní" rodiny

Autor: Kramulová, Daniela | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 13, č. 9 (2006)
Plná dostupnost: NE sociálně znevýhodněné děti, předškolní děti, mateřská škola, dětská hygiena

Článek věnovaný problematice dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí v mateřské škole. Vhodné formy osvojování základních hygienických návyků - bez vyřazování dítěte z kolektivu. Nutnost respektování rodiny dítěte, vhodná spolupráce. Využívání her a hromadných aktivit - nápodoba chování, vedení ke zdravému životnímu stylu apod. Možnosti řešení problémů s hygienou v mateřské škole ku prospěchu dítěte.

Kramulová, Daniela. Dítě z takové "zvláštní" rodiny. Informatorium, 2006, 13(9), s. 12. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS