Zobrazit menuSkrýt menu

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole

Autor: Müller, Oldřich | Rok vydání: 2001 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, stupeň, rozsah, integrace, inkluze, problémové děti, speciální pedagogika, zrakové postižení, postižení zraku, sluchové postižení, postižení sluchu, oko, zrak, ucho, sluch, nedoslýchavý, neslyšící, hluchý, hluchoněmý, nevidomý, slepý, slabozraký, komunikace, komunikační schopnost, PAS, autismus, poruchy autistického spektra

Publikace k problematice integrace handicapovaného dítěte vzhledem k rozsahu a druhu postižení.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/154065/pdf.

Müller, Oldřich a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 289 s. ISBN 80-244-0231-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS