Zobrazit menuSkrýt menu

Dítě se sluchovou vadou v běžné mateřské škole

Autor: Těthalová, Marie | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 19, č. 6 (2012)
Plná dostupnost: NE handicap, sluchově postižený, předškolní dítě, integrace žáka, školní adaptace, sociální chování, mateřská škola, vztahy mezi vrstevníky, asistent

Článek věnovaný problematice dítěte se sluchovou vadou v kontextu problematiky umístění takových dětí v běžné mateřské škole.

Informace o dvou pražských mateřských školách, kam docházejí v rámci inkluzivního vzdělávání i děti se sluchovými vadami. Logopedka Ingrid Tůmová říká, že inkluze je v tomto případě přínosná: probíhá v místě bydliště dítěte, postižené děti se naučí sociálnímu chování se zdravými dětmi a získají zkušenosti v oblasti komunikace. Vyžaduje se po nich téměř vše, co po ostatních dětech. Učitelky mají své asistentky, ale v určitých případech mohou pracovat i bez nich. Krátké příběhy několika konkrétních dětí.

Těthalová, Marie. Dítě se sluchovou vadou v běžné mateřské škole. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(6), s. 22-23. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS