Zobrazit menuSkrýt menu

Dítě s narušenou komunikační schopností v předškolním věku

Autor: Bubláková, Anna | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Girglová, Veronika, dítě, děti, postižení, handicap, dyslalie, komunikace, sociální kompetence, narušená komunikace

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu logopedické intervence u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku. Teoretická část se zabývá komunikací, narušenou komunikační schopností, dyslalií, její etiologií a klasifikací, charakteristikou vývoje dítěte předškolního věku, řečovým vývojem a narušeným vývojem řeči. Výzkumné řešení se věnuje zhodnocení výsledků rozvoje u vybraného vzorku dětí za určité období, analýzou postupů a vypracování kazuistik. Oponentka práce - Veronika Girglová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS