Zobrazit menuSkrýt menu

Dítě s mentálním postižením ve škole

Autor: Bendová, Petra, Zikl, Pavel | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, mentální postižení, mentální retardace, autismus, PAS, poruchy autistického spektra, vzdělání, vzdělávání, podmínky, specifika, integrace, inkluze, pomoc, podpora

Odborná publikace k problematice vzdělávání dětí s mentálním postižením vzhledem k typu a hloubce jejich handicapu.

Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=p-gTmj23y9MC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Bendová, Petra a Zikl, Pavel. Dítě s mentálním postižením ve škole. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 140 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3854-3.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS