Zobrazit menuSkrýt menu

Dítě s mentálním postižením v rodině z pohledu otce

Autor: Sedláková, Markéta | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, rodina, rodiče, otec, názor, pohled, výchova

Diplomová práce "Dítě s mentálním postižením v rodině z pohledu otce" je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje mentálnímu postižení. Zabývá se vymezením pojmu mentální postižení, klasifikací mentálního postižení, osobami s mentálním postižením v období adolescence a mladé dospělosti a popisuje další postižení, která se objevují s mentálním postižením. Druhá kapitola se zaměřuje na rodinu dítěte s postižením. Třetí kapitola se zabývá podporou rodiny s dítětem s postižením. Poslední kapitola obsahuje výzkumné šetření. Prostřednictvím rozhovorů jsou analyzovány názory a postoje otců dětí s postižením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS