Zobrazit menuSkrýt menu

Dítě s mentálním postižením [Děti s mentálním postižením]

Autor: Šiška, Jan, Sirius | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012
Plná dostupnost: ANO děti s mentálním postižením, mentálně postižené děti, mentální postižení, Aspergerův syndrom, Downův syndrom, autismus, Smith Magenis syndrom, Turnerův syndrom, přičiny vzniku, mýty, dopad na rodinu dítěte s mentálním postižením, rodiny s mentálně postiženými dětmi

V jakémkoliv lidském společenství bychom jen těžko hledali dva identické jedince. Každý člověk je individualitou, původní bytostí s nezaměnitelnými osobnostními rysy a vlastnostmi. V tomto ohledu není člověk se zdravotním postižením žádnou výjimkou. A ani lidé s mentálním postižením, kteří patří mezi jednu z nejpočetnějších skupin postižených osob v naší společnosti, netvoří stejnorodou skupinu. ...

ŠIŠKA, Jan a SIRIUS. Dítě s mentálním postižením [Děti s mentálním postižením]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 6. 12. 2012 [cit. 2014-03-04]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-s-mentalnim-postizenim/dite-s-mentalnim-postizenim.shtml.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS