Zobrazit menuSkrýt menu

Dítě s epilepsií v mateřské škole

Autor: Těthalová, Marie | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 19, č. 4 (2012)
Plná dostupnost: NE předškolní dítě, postižený, epilepsie, mateřská škola, pomoc, Česko

Článek věnovaný problematice dětí s epilepsií v kontextu problematiky jejich umístění v mateřské škole.

Rodiče epileptických dětí se většinou potýkají s tím, že se jim nedaří dítě umístit v mateřské škole. V současné době nejsou k dispozici přesné údaje o počtu předškolních dětí s epilepsií. Pedagog může být často prvním člověkem, který registruje začátek nemoci. První pomoc při epileptickém záchvatu. Ve většině případů záchvat dítě nijak neohrožuje. Pokud si školka troufá na dítě s astmatem, epilepsie není horší. Kontakt na Společnost "E", která děti s epilepsií a jejich blízké podporuje už 22 let.

Těthalová, Marie. Dítě s epilepsií v mateřské škole. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(4), s. 19-21. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS