Zobrazit menuSkrýt menu

Dítě s Downovým syndromem v běžné školce

Autor: Těthalová, Marie | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, Roč. 20, č. 2 (2013)
Plná dostupnost: NE předškolní dítě, postižený, mentálně postižený, mateřská škola, Downův syndrom, vztah rodiče-učitel, integrace, vlastnosti, dítě, děti, mentální retardace, mentální postižení

Co musí učitelka mateřské školy vědět o Downově syndromu, aby mohla integrovat takto postižené dítě do běžné třídy. Někde to však funguje bez jakéhokoliv poradenství, pouze na základě lidského faktoru. V kolektivu by se nemělo o dítěti mluvit jako o člověku s nějakou vadou, ale měly by se zdůraznit jeho pozitivní vlastnosti. Postižené dítě by mělo být integrováno již ve třech čtyřech letech, pokud přijde do školky až v šesti, může vzniknout řada problémů. Malé děti rozdíly nevidí, úspěšná integrace však vyžaduje mnoho trpělivosti ze strany rodičů i učitelek. Konkrétní případ dívky s Downovým syndromem ve školce v Chodské Lhotě u Domažlic.

Těthalová, Marie. Dítě s Downovým syndromem v běžné školce. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2013, 20(2), s. 22-23. ISSN 1210-7506.

 

Downovým syndromem se na portále Šance Dětem primárně zabývají:

- videodokument s názvem "Damiánův příběh: Downův syndrom"

- článek od Martiny Kašparové s názvem "Dítě s Downovým syndromem a péče o něj".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS