Zobrazit menuSkrýt menu

Dítě jako svědek intimností

Autor: Kramulová, Daniela | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 13, č. 4 (2006)
Plná dostupnost: NE předškolní děti, sexuální chování rodičů, mateřská škola, sexuální zneužívání dítěte, sexuálně zneužívané děti

Článek věnovaný problematice dětí jako svědků sexuálního chování rodičů - sdělování "zážitků" a intimních informací spolužákům v mateřské škole. Příklady řešení takové situace učitelkou: vysvětlení vztahů mezi dospělými, individuální pohovor s dítětem - upozornění na nevhodnost sdělování těchto informací ostatním , rozhovor s rodiči (možné problémy s nespavostí a častým buzením). Příznaky možného sexuálního zneužívání dítěte v rodině - postup při podezření, spolupráce s odborníky apod.

Kramulová, Daniela. Dítě jako svědek intimností. Informatorium, 2006, 13(4), s. 12. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS