Zobrazit menuSkrýt menu

Diferenciální diagnostika u psychických poruch v adolescenci – kdy odeslat adolescenta do psychiatrické ambulance?

Autor: Uhlíková, Petra | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 6 (2012)
Plná dostupnost: ANO dětská a dorostová psychiatrie

Diagnostické rozvahy u dospívajících komplikuje prolínání symptomů duševních poruch a vývojových změn. K obtížnosti oboru přispívá i absence doporučených postupů a diagnostických kritérií pro dětský věk a nedostatek psychofarmak schválených pro použití v dětském věku.

Diagnostic deliberations in adolescents are complicated by overlapping symptoms of mental disorders and developmental changes. The absence of guidelines and diagnostic criteria for child‘s age and lack of psychotropic drugs approved for use in children contribute to the complexity of this specialization.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS