Zobrazit menuSkrýt menu

Diferenciální diagnostika neepileptických záchvatů u dětí

Autor: Hadač, Jan | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 7, č. 1 (2006)
Plná dostupnost: ANO neepileptické záchvaty, děti, epilepsie, diferenciální diagnóza

Podobně jako u dospělých se i u dětí setkáváme s nejrůznějšími poruchami záchvatovitého rázu, které se více či méně podobají záchvatům epileptickým. Chybně stanovená diagnóza epilepsie vystavuje dítě zbytečné zátěži a rizikům spojených s užíváním antiepileptik, nehledě na negativní odraz v oblasti psychické a sociální. U mnoha jednotek je navíc dostupná vhodná léčba.

Similarly as in adults we can encounter various disorders of seizure character that more or less resemble epileptic attacks. An incorrect diagnosis of epilepsy places a child into an unnecessary stress and risks associated with antiepileptic treatment, regardless the negative consequences in psychological and social area. In addition. many clinical entities have a suitable treatment. Somatically dependant attacks prevail among nonepileptic seizures. Many of them are related to a certain period of child development. Psychologically dependent attacks manifest rather in older school age or adolescence.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS