Zobrazit menuSkrýt menu

Didaktika psychologie: vybrané kapitoly

Autor: Vašutová, Maria, Ježková, Veronika | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE psychologie, dítě, děti, dospívající, výuka, vzdělávání, vzdělání, přínos, Ježková, Veronika

Publikace s názvem Didaktika psychologie, vybrané kapitoly se soustřeďuje na základní otázky vzdělávání dospívajících v sekundární škole; zabývá se výukou psychologie ve středních školách. Kapitola Předmět didaktiky psychologie vytyčuje výchovně vzdělávací cíle, taxonomii cílů a cíle předmětu psychologie formulované jako klíčové kompetence. Třetí kapitola se věnuje kurikulárním dokumentům s důrazem na obsahový rámec učiva psychologie podle Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu. Dále se zaobírá využitím edukačních médií, metod, forem a diagnostických činností ve výuce psychologie. Závěrečná část se zaměřuje na činitele výuky – žáka a učitele.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://cache.obalkyknih.cz/file/toc/176148/pdf.

Vašutová, Maria a Ježková, Veronika. Didaktika psychologie: vybrané kapitoly. Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 212 stran. ISBN 978-80-7464-681-2.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS