Zobrazit menuSkrýt menu

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Autor: Lechta, Viktor, Mikulajová, Marína, Kerekrétiová, Aurélia, Nádvorníková, Viera, Cséfalvay, Zsolt, Pečeňák, Ján, Tarkowski, Zbygniev, Matějček, Zdeněk,  | Rok vydání: 2003 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, vada řeči, vada výslovnosti, porucha řeči, koktavost, dyslalie, dysartie, balbuties, balbutik, koktavost, afázie

Monografická publikace k problematice diagnostiky narušené komunikační schopnosti, se zvláštním zřetelem k poruchám řeči.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/79228/pdf.

Lechta, Viktor a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-801-5.

Problematikou narušené komunikační schopnosti (ať už z důvodu poruchy řeči či jiného postižení) se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Děti s poruchami řeči"

- sekce článků s názvem "Neurologická onemocnění"

- článek od Pavly Sychrové s názvem "Selektivní mutismus v dětském věku v otázkách a odpovědích"

- článek od Moniky Weilové s názvem "Vzdělávání děti s narušenou komunikační schopností".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS