Zobrazit menuSkrýt menu

Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie : (manuál)

Autor: Cséfalvay, Zsolt, Košťálová, Milena | Rok vydání: 2003 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE koktavost, logopedie, dítě, děti, postižení, handicap, poruchy řeči, poruchy výslovnosti, vada řeči, vliv, komunikace, afázie, alexie, agrafie

Příručka k problematice poruch řeči a logopedie. Obsahuje též: I. Postupy při obnovování grafomotorických dovedností -- II. Techniky sémantické facilitace -- III. Terapeutické postupy při poruchách produkce řeči -- IV. Terapeutické postupy při poruchách porozumění mluvené řeči -- V. Terapeutické postupy při alexii -- VI. Terapeutické postupy při agrafii -- VII. Terapeutické materiály: obrázky, slova, abeceda, schémata.

Cséfalvay, Zsolt, Klimešová, Marta a Košťálová, Milena. Diagnostika a terapie afazie, alexie, agrafie: (manuál). Překlad Marta Klimešová. [Praha]: Asociace klinických logopedů ČR, 2003. [cca 490] s. ISBN 80-903312-0-3.

Problematikou poruch řeči, čtení a psaní se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Děti s poruchami řeči".

- článek od Renáty Faltýnové s názvem "Problémy s učením".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS