Zobrazit menuSkrýt menu

Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob

Autor: Adam, Zdeněk | Rok vydání: 2004 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE Hrstková, Hana, dítě, děti, postižení, handicap, onkologie, rakovina, nádor, psychika, následky

Publikace k problematice zhoubných nádorů. Jednou z mnoha autorek je i Hana Hrstková.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/50659/pdf.

Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: http://books.google.cz/books?id=eBcXlZfLQ7AC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Adam, Zdeněk [et al.]. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2004. 684 s. ISBN 80-247-0896-5.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS