Zobrazit menuSkrýt menu

Dětský domov LILA Otnice

Autor: Lila - Otnice | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Dítě, děti, postižení, handicap, Lila, Otnice, dětský domov, DMO, dětská mozková obrna, mentální retardace, Downův syndrom, vrozená vada, vývojová vada, psychomotorická retardace

Propagační video Domova pro děti s diagnózou DMO (Dětská mozková obrna), M.Down(Downův syndrom) a další vrozené vývojové vady a psychomotorické retardace.

Délka videozáznamu: 00:05:46.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS