Zobrazit menuSkrýt menu

Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených v Německu : Heidelberg, Badensko-Württembersko

Autor: Hricová, Lenka | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 19, č. 4 (2009)
Plná dostupnost: ANO neslyšící, surdopedie, poradenství, sluchově postižený, vada sluchu, poradenská služba, raná péče, výchova v raném dětství, SRN, Heidelberg, postižený rodič

Článek pojednávající o dětském audiologickém poradenství a rané intervenci u sluchově postižených v Německu.

Speciálně pedagogické surdopedické poradenství v Německu, činnost dětských audiologických poraden a pracovišť rané péče pro sluchově postižené děti. Časné rozpoznání vady a raná péče, kolektivní raná péče. Kochleární implantace. Dětská audiologická poradna v Heidelbergu, organizace činnosti, diagnostika, příklady kazuistik. (Kritická reakce J. Holmanové na článek na s. 305-306).

Hricová, Lenka. Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených v Německu: Heidelberg, Badensko-Württembersko. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2009, 19(4), s. 291-304. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS