Zobrazit menuSkrýt menu

Dětská mozková obrna je nemoc na celý život

Autor: Těthalová, Marie | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 17, č. 3 (2010)
Plná dostupnost: NE terapie, předškolní dítě, postižený, tělesně postižený, spastik, mozková obrna

Článek věnovaný problematice dětské mozkové obrny.

Autorka informuje o příčinách vzniku této nemoci, jejích projevech a stupních postižení dítěte s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Rozsah nejčastější formy tohoto onemocnění (spastická diparéza, hemiparéza či kvadruparéza) a problémy, které ji provázejí - postižení končetin, problémy s přijímáním potravy, dýchací obtíže, neschopnost mluvy. Další formy onemocnění - dyskinetická forma, ataktická forma. Doprovodné choroby - epilepsie. Rehabilitační koncepty v péči o postižené DMO - nejčastěji Vojtova metoda reflexní lokomoce, dále Bobathova metoda, ergoterapie, orofaciální terapie, logopedie. Integrace dítěte s DMO do dětského kolektivu.

Těthalová, Marie. Dětská mozková obrna je nemoc na celý život. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(3), s. 20-21. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS