Zobrazit menuSkrýt menu

Dětská mozková obrna (DMO)

Autor: Mise zdraví | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Mise zdraví, TV Medicína, tvmedicina.cz, dítě, děti, postižení, handicap, DMO, dětská mozková obrna, diparetická forma, kvadruparetická forma, hemipaterická forma, kvalita života, následky

Nemoc projevující se hlavně poruchou hybnosti. Vzniká na základě poškození mozku v těhotenství, při porodu nebo v prvním roce života dítěte. Často se přidává snížení inteligence, smyslové vady a epilepsie (druhotná, tzv.sekundární). U dítěte je opožděn vývoj nejen pohybu ale i psychiky. Existují různé formy DMO.

Diparetická forma - zde je postižení obou dolních končetin symetrické, dolní končetiny jsou slabší, méně vyvinuté, je nápadný nepoměr mezi vzrůstem trupu a dolních končetin. Většina svalových skupin má zvýšené napětí čili svalovou hypertonii. Svaly se zkracují, což má za následek vadné držení dolních končetin i pánve. U diparetické formy bývá inteligence zachována.

Hemiparetická forma - se vyskytuje nejčastěji. Horní končetina je skoro vždy postižena více. Typické postižení je charakterizováno paží přitaženou k trupu, končetina je pokrčena až úplně ohnutá v lokti, předloktí je otočeno hřbetní stranou vzhůru, ruka je ohnuta směrem do dlaně a uchýlena směrem k malíkové straně. Postižené končetiny jsou slabší a zpravidla kratší se srovnání s druhostrannými.

Kvadruparetická forma je vlastně těžší forma diparetická. Obrnou jsou postiženy všechny čtyři končetiny.

Jednotlivé formy dětské mozkové obrny se často mezi sebou kombinují, mluví se pak o smíšených formách. Jsou časté deformity nohou. Mezi nejčastější patří koňská nohy-paty je tažena vzhůru, noha stojí na špičce.

Používá se řada rehabilitačních metodik. Nejlepší výsledky jsou dosaženy při zahájení rehabilitace do 6 měsíců věku dítěte. Začíná se obyčejně s tzv. reflexním plazením (tzv. Vojtova metoda).

Délka videozáznamu: 00:08:47.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS