Zobrazit menuSkrýt menu

Děti se zrakovým postižením [Děti se zrakovým postižením]

Autor: Šumníková, Pavlína, Sirius | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 12. 4. 2012
Plná dostupnost: ANO zrakově postižené děti, slepé děti, nevidomé děti, děti se zrakovým postižením, vady zraku

Zrakem získáváme 80 až 90 procent informací o okolním světě. Je to jeden ze základních smyslů člověka. Z hlediska chování jedince narušuje zrakové postižení především kognitivní (poznávací) funkce, orientaci v prostoru a samostatný pohyb. Za závažné postižení zraku je většinou považována taková úroveň vizuálního vnímání, při které je zrak užíván se značným omezením. Děti s těžkým zrakovým postižením mají trvale narušené funkční vidění, které nemůže být korigováno (upravováno) brýlemi, upraveno pomocí léků či operativně. Toto narušené vidění je dáno různě sníženým stupněm zrakové ostrosti a omezenou velikostí zorného pole. ...

ŠUMNÍKOVÁ, Pavlína a SIRIUS. Děti se zrakovým postižením [Děti se zrakovým postižením]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 12. 4. 2012, aktualizováno: 20. 4. 2012 [cit. 2014-03-03]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-se-zrakovym-postizenim/deti-se-zrakovym-postizenim.shtml.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS