Zobrazit menuSkrýt menu

Děti s kochleárním implantátem na švédských bilingválních školách

Autor: Svartholm, Kristina, Hrmová, Jana | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 17, č. 3 (2009)
Plná dostupnost: NE neslyšící, verbální komunikace, znakový jazyk, vzdělávání, bilingvismus, bilingvní vzdělávání, sluchově postižený, dítě, žák, speciální škola, základní škola, integrace žáka, mluvený jazyk, ústní projev, Švédsko, kochleární implantát

Historie a současnost bilingválního vzdělávání neslyšících (v mluvené a znakové řeči) ve Švédsku. Problémy dětí s kochleárním implantátem integrovaných v běžných základních školách. Švédské speciální školy a potřeba jejich transformace.

Svartholm, Kristina a Hrmová, Jana, ed. Děti s kochleárním implantátem na švédských bilingválních školách. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2009, 17(3), s. 16-18.

Problematikou sluchového postižení s důrazem na kochleární implantáty se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Dítě se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS