Zobrazit menuSkrýt menu

Děti s ADHD bychom měli chválit za všechno, co se jim povede

Autor: Stará, Ester, Těthalová, Marie | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 18, č. 9 (2011)
Plná dostupnost: NE dítě, hyperaktivita, chování žáka, únava, pochvala, pedopsychologie

Článek typu rozhovoru věnovaný problematice hyperaktivních dětí.

Logopedka a speciální pedagožka Ester Stará hovoří o problémech dětí s ADHDADD. Důležitým faktorem je únava, při níž dítě nedokáže ovládat své tělo. Tím klesá jeho výkonnost. Oproti minulosti je dítě více pozorováno ve vztazích a ne pouze, jak čte nebo píše. Někdy se stává, že pod diagnózou ADHD se skrývá Aspergerův syndrom. Pochvala hraje u dětí s ADHD významnou roli. Je dobré svou činnost s dítětem plánovat a vidět tak, jak postupuje.

Stará, Ester. Děti s ADHD bychom měli chválit za všechno, co se jim povede. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(9), s. 8-10. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS