Zobrazit menuSkrýt menu

"Děti prožívají strach doopravdy"

Autor: Hoskovcová, Simona, Těthalová, Marie | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 13, č. 10 (2006)
Plná dostupnost: NE dětské strachy, psychická odolnost dítěte, předškolní děti, strach, fóbie, sociální opora

Článek typu rozhovoru s psycholožkou o utváření psychické odolnosti předškolních dětí a o roli strachu v životě dítěte. Rozdíly mezi strachem a fóbií. Specifické dětské strachy a jejich překonávání. Strachy získané v rámci socializace. Zvládání strachu - "otužování". Negativní působení extrémů - nadměrné strašení či snaha co nejvíce dítě chránit. Dítě a závažné (tragické) události - vytváření sociální opory.

Náhled článku je k dispozici na odkaze: http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=21200.

Hoskovcová, Simona. "Děti prožívají strach doopravdy". Informatorium, 2006, 13(10), s. 8-9. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS