Zobrazit menuSkrýt menu

Děti potřebují příběhy, aneb, Logopedie zábavnou formou

Autor: Motejzíková, Jitka | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 17, č. 2 (2009)
Plná dostupnost: NE neslyšící, logopedie, řeč, nonverbální komunikace, slovní zásoba, učební pomůcky, hra, sluchově postižený, dítě, mluvený jazyk, ústní projev, řečová dovednost, řečové cvičení, cvičení, rozvíjení schopností, ukázka

Článek přináší ukázky logopedických hraček, pomůcek a typů na hry od Ester Stöcklové, které lze využít u neslyšících dětí (nejen s kochleárním implantátem) při cvičení mluvené řeči a zvyšování slovní zásoby.

Motejzíková, Jitka. Děti potřebují příběhy, aneb, Logopedie zábavnou formou. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2009, 17(2), s. 14-16.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS